Manifestatie tegen Luchtvaartgroei

In Maastricht vindt er op 23 juni een Manifestatie plaats tegen de Luchtvaartgroei. De manifestatie start om 13.00 en duurt tot 16.00 uur op Plein 1992, bij Centre Ceramique.

De organisatie is in handen van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA. Tegelijkertijd zijn er verspreid over het land vijf vergelijkbare manifestaties: in Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Eelde en Eindhoven, steden in de nabijheid van de grote luchthavens. Sinds 15 mei werken de betrokken bewonersgroepen samen in het LBBL: Landelijk BewonersBeraad Luchtvaart.

De manifestaties hebben als thema de groeiende overlast, de nadelige gezondheidseffecten en de negatieve klimaateffecten, die het gevolg zijn van de bizarre en zwaar gesubsidieerde uitzonderingspositie die de luchtvaart geniet.

Coen Eggen, voorzitter van de Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, verzorgt de centrale inleiding. Verder zijn er sprekers namens de diverse organisaties waaruit de Alliantie bestaat, zoals de Verontruste Artsen, de Boze Moeders en Klaor Loch. Er worden enkele toepasselijke gedichten voorgedragen, o.a. van Jan Hanlo en Wiel Kusters, en er zijn muzikale intermezzo’s. Aan het slot van de Manifestatie krijgt de verbinding met de vijf andere steden in het land symbolisch vorm.

 

Lees vorig bericht

Excursie Rivierpark Maasvallei

Lees volgend bericht

EHBO buitenoefening