Lokaal DNA: nieuw College neigt naar cliëntelisme

Lokaal DNA stelt in een brief vragen over het gebruik van sociale media door leden van het nieuwe College van burgemeester en wethouders. In de brief, die door Bert Ummels raadslid Lokaal DNA is geschreven, vraagt hij of het College neigt naar cliëntelisme? Lokaal DNA wil van het College onder andere weten, hoe zij denken dat de gemeenteraad haar controlerende taak op correcte wijze kan uitoefenen als er wordt gereageerd op Facebook-berichten en hoe deze handelswijze past binnen de Gedragscode Burgemeester en Wethouders. Zij vragen zich zelfs af: “Worden ambtenaren voortaan verplicht Facebook en Twitter als officieel klachtenmedium te erkennen en te gaan gebruiken?”

Berichten gericht op Facebookvrienden
Het lijkt volgens Ummels binnen het nieuwe College de normaalste zaak van de wereld te worden om problemen en persoonlijke bezoekjes aan wethouders binnen de gemeente via Sociale Media af te handelen. “Een rare gewaarwording. Wat zal de burger hier van denken, m.a.w. neigt dit naar cliëntelisme? De berichten zijn immers gericht op (Facebook) vrienden” aldus Ummels in de brief. “Daarnaast zijn de overige burgers van Meerssen niet op de hoogte en is er ook in gemeentelijke media niets waar te nemen over de acties die de Wethouder Mobiliteit uit zet” vervolgt Ummels in de brief “Lokaal DNA acht deze handelswijze het ambt van een wethouder onwaardig en dus onacceptabel”.

Wethouder Volders en Gulikers
De partij doelt op de recentelijke oproep van wethouder Volders op Facebook. Daarin riep de wethouder op “Zet gewoon alle opmerkingen bij dit fb bericht dan ga ik morgenvroeg met enkele ambtenaren praten om deze overlast het hoofd te bieden” doelend op een bericht van een inwoner over de chaos van verkeer in het centrum. Een ander voorbeeld is een uitnodiging via Facebook van wethouder Gulikers “Loop binnenkort even bij me binnen in het gemeentehuis, kunnen we weer bijpraten. Ingang via binnenplaats, dus gedeelte voormalige hoeve.”

 

Lees vorig bericht

Tijdelijke waterkering voor Meerssen

Lees volgend bericht

Vuurvliegjes in het Beneden-Geuldal