Meer/Actueel 17 juni: Ondernemers op de markt voelen zich achtergesteld – Waterbakken moeten wateroverlast verminderen – Tientallen auto inbraken opgelost