Ook leerlingen 3e jaar VMBO Maastricht maken zich zorgen

Het is nog niet zeker hoe de problematiek rondom de examenuitslagen van de eindejaarsleerlingen van het VMBO Maastricht opgelost gaan worden. Diverse bronnen binnen de media vermelden al dat in augustus examens opnieuw gemaakt kunnen worden. De uitslagen zullen dan uiterlijk 31 augustus bekend zijn, terwijl bij vervolgopleidingen het nieuwe schooljaar start op 20 augustus. Maar ook leerlingen uit Meerssen in het derde leerjaar, in principe de voorbereiding op het eindexamenjaar, maken zich zorgen wat de gevolgen voor hun kunnen zijn. 

Voorbereiding examenjaar
Het derde leerjaar is de voorbereiding op het eindexamen, leerjaar vier. Gedurende dit jaar moeten leerlingen al toetsen maken, de zogenaamde PTA: Programma voor Toetsing en Afsluiting. Ook leerlingen van jaar drie hebben te maken met een toetsen tekort, kortom ze hebben niet alle toetsen gemaakt die eigenlijk afgerond hadden moeten zijn voor leerjaar vier. Dit heeft o.a. mede te maken met uitval van leraren. Ook hierover zijn in het verleden al klachten ingediend door ouders.

Vervolg
In een mail, verstuurd op zondagavond 24 juni aan ouders en leerlingen geeft de school aan begrip te hebben voor de woede, verdriet en teleurstelling van de leerlingen van de examenklassen. Tevens geeft men aan dat met klem aan de minister van Onderwijs wordt verzocht om begrip te tonen richting de leerlingen en om de gemaakte centrale examens te laten meetellen. “De beslissing daarover ligt bij de minister. Wij hebben zelf niet de vrijheid om de gemaakte centrale examens alsnog te laten meetellen.”

Derde leerjaar
Aan de leerlingen van het derde leerjaar wordt het volgende in de mail aangegeven: “Als er in het derde jaar zaken nog niet afgesloten zijn door afwezigheid van de leerling, dan moeten deze nog ingehaald worden. Je bent daar samen met je leraar verantwoordelijk voor. Die afspraak mag ook in het vierde leerjaar nog gemaakt worden.”
Er wordt in de mail niet gesproken over het missen van PTA toetsen als gevolg van uitval van lessen of afwezigheid van leraren.

 

Lees vorig bericht

Gemist Meer/Actueel 24 juni: 354 examens ongeldig verklaard – Gemeente komt met terrassenbeleid – Onrust Rothem valt mee

Lees volgend bericht

Expositie cursisten Patrick Rijs gehouden