Gemeente gaat gebukt onder ziekteverzuim ambtenaren

Het ziekteverzuim onder ambtenaren bij de gemeente ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De wethouders Gulikers en Sanders spreken van ” een zorgwekkende situatie die op de toekomst drukt en snel maatregelen vereist “.

Transitie
Opvallend is dat de helft van de ziektegevallen van psychische aard is. Volgens Sanders speelt de snelle transitie van overheidstaken naar de gemeente daar een belangrijke rol in. Zaken rondom de WMO, Jeugdzaken en Participatiewet komen plotseling op het bureau van ambtenaren te liggen die daardoor een andere rol moeten gaan vervullen met als gevolg toename van werkdruk. Momenteel telt de afdeling die hiervoor verantwoordelijk is zeven zieke ambtenaren.

Weinig buffer
Volgens gemeentesecretaris Jacques Eurlings die belast is met de leiding van de ambtelijke organisatie, heeft onze gemeente maar weinig buffercapaciteit als medewerkers wegvallen. Bij grotere gemeenten kunnen taken van uitgevallen ambtenaren snel worden overgenomen omdat ze beschikken over een groter ambtelijk apparaat. De expertise in een gemeente zoals Meerssen ligt vaak maar bij een persoon en als die wegvalt kan niet zomaar een andere collega die functie overnemen, aldus Eurlings.

Maatregelen
Om de nood te lenigen worden momenteel uitzendkrachten ingehuurd om zieke personeelsleden te vervangen. Wethouder Sanders kondigt aan dat begin september de uitkomst van een personeelsschouw samen met de conclusies van onderzoeksbureau Berenschot moeten leiden tot structurele oplossingen. Hij sluit daarbij niet uit dat dit financiële consequenties zal hebben.

 

 

Lees vorig bericht

De Ketel bestaat 5 jaar

Lees volgend bericht

Spetterend jubileumweekend UK 98