Raadsvergadering september in kantine gemeentehuis

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is een motie van het CDA aangenomen waarin gevraagd werd om de raadsvergadering van september te houden in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. De huidige raadzaal aan de Proost de Beaufortstraat voldoet niet meer aan de eisen die er gesteld wordt aan een raadzaal, aldus het CDA. De motie werd unaniem aangenomen.

Voorstel toekomst raadzaal
Hoe het verder gaat met het vinden van een raadzaal is nog onduidelijk. Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat wethouder Gulikers bezig is met het maken van een voorstel omtrent de toekomst van de raadzaal. De raad bepaalt uiteindelijk waar er vergaderd wordt. Komende donderdag vindt de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats.

Lees vorig bericht

Wandelen door de Curfsgroeve

Lees volgend bericht

Waterexcursie IVN