Financieel toezicht op afstand gemeente Meerssen

De Provincie Limburg heeft in 2018 de financiële toestand van de gemeente  Meerssen met een verdiepingsonderzoek in kaart gebracht. Dat gebeurt bij elke Limburgse gemeente eens in de vier jaar. Op basis van dit onderzoek concludeert de Provincie Limburg als toezichthouder dat de gemeente Meerssen hun financiële huishouding dusdanig op orde heeft, dat de gemeente tot en met 2021 de meest lichte vorm van toezicht, het repressieve toezicht, krijgt.

Twee voorwaarden gesteld
De gemeente Meerssen heeft van de provincie twee voorwaarden meegekregen. Bij de eerste voorwaarde moet eind 2018 het beleidsplan voor wegen worden vastgesteld. Dan moet ook inzichtelijk worden gemaakt hoe het achterstallig onderhoud binnen vier jaar wordt ingelopen. Bij de tweede voorwaarde moeten, uiterlijk bij de begroting 2020, de lasten voor onderhoud en investeringen van alle gemeenschapshuizen, sportaccommodaties en overige gemeentelijke gebouwen verwerkt worden conform de dan vastgestelde plannen. Hierbij moet ook inzichtelijk worden gemaakt hoe het achterstallig onderhoud binnen vier jaar wordt ingelopen.

Geen inmenging provincie
Bij repressief toezicht mag een gemeente de plannen uit de begroting en eventuele wijzigingen daarin uitvoeren. De Provincie Limburg heeft daar dan geen rol in. Bij preventief toezicht, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg eerst instemmen met de begroting en met eventuele wijzigingsvoorstellen.

Lees vorig bericht

Scooter vliegt in brand op de Heideweg

Lees volgend bericht

Geulle Open voor de negende keer gehouden