Tegenslag bij bouw kindcentrum

De  realisatie van het nieuwe kindcentrum “De Wereldster ” loopt niet helemaal vlekkeloos. 
De bouw van het nieuwe complex aan de Pastoor Dominicus Hexstraat waarin de basisschool, peuteropvang, buitenschoolse opvang en de bibliotheek gevestigd zijn, heeft enige vertraging opgelopen met hoogstwaarschijnlijk ook financiële gevolgen.

Omstandigheden
Wethouder Marly Heusschen geeft toe dat niet alles gladjes verlopen is en dat met name in de beginfase de communicatie tussen alle vier de partijen niet optimaal was. Verder zijn er onvoorziene omstandigheden opgedoken zoals de ondergrond waarop gebouwd wordt en de weersomstandigheden. De vertraging die hierdoor ontstaan is, kan een extra kostenplaatje opleveren dat kan oplopen tot meer dan 180.000 euro.

Nieuw schooljaar
Heusschen verzekert dat de ingebruikname van het kindcentrum gewoon op 20 augustus zal zijn. Op die datum begint het nieuwe schooljaar en dat kan gewoon zoals gepland doorgaan ondanks de tegenslag.
Op dit moment is de verhuizing in volle gang.

Lees vorig bericht

Kruisberg: “het gaat dus helemaal fout”

Lees volgend bericht

Kijk terug: Tösje ôs gezag en gezjwege aflevering 1