Gemeente: onderhandelingen Romeintje nog gaande

Het plotselinge sluiten van het Romeintje houdt de gemoederen van de omwonenden bezig. Sinds dinsdag is het speeltuintje in Rothem door de eigenaar afgesloten. De gemeente stelt:  “ dat het sluiten van de speeltuin een eenzijdig besluit is van de eigenaar van het perceel ”.

Nog steeds in gesprek
De eigenaar van de grond waarop het speeltuintje staat gaf eerder in een interview bij meer vandaag aan dat hij al flink wat jaren in overleg is met de gemeente. Op de vraag of de gemeente en de eigenaar er niet uitgekomen zijn, antwoord de gemeente: “ ten aanzien van de wijzigingen aan het bedrijvenverzamelgebouw zijn inderdaad gesprekken gevoerd met de eigenaar. Dit in het kader van de wet- en regelgeving rondom ruimtelijke ordening. Voor wat betreft de speeltuin zijn wij nog steeds in onderhandeling en zijn daarom verbaasd over dit eenzijdige besluit. We begrijpen dan ook de zorgen van omwonenden. Wat ons betreft zijn wij nog steeds in gesprek om ervoor te zorgen dat de speeltuin open kan blijven ”.

Alternatief
In een brief aan de gemeente stelt Het Origineel voor om te onderzoeken “of de speeltuin kan worden verplaatst naar bijvoorbeeld het gebied dat ligt tussen de achterkant van de flat aan de Eburonenstraat en de Klinkenberg zodat er toch een speelplek behouden blijft voor Rothem Zuid? Deze plek kan dan via het wandelpad vanaf de Eburonenstraat benaderd worden waardoor de bij vlagen drukke Kuilenstraat ook niet door de kinderen overgestoken hoeft te worden. Wij geven u in overweging om de gereserveerde revitalisatiegelden voor Rothem Zuid hiervoor te gebruiken om zodoende naast de verplaatsing van de speeltuin ook dit groene hart aan de Zuidzijde van de Klinkenberg een totale opwaardering te kunnen geven “, aldus Het Origineel.

Lees vorig bericht

Brand kunstgrasveld VV Bunde

Lees volgend bericht

Handtekeningen sluiting kerncentrales verzameld