Cultureel Café in Erfgoedhuis

Zaterdagmiddag  18 augustus is in het Huis van Natuur, Cultuur en Erfgoed aan de Markt tijdens het Charlemagne Preuve Festijn het derde Cultureel Café na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Het rapport Berenschot heeft een aantal discussiepunten binnen de gemeente Meerssen voorzien van een antwoord. De gemeente Meerssen heeft meer bestaansrecht als zij haar rol in de regio beter weet in te vullen. Hiervoor is bestuurlijk meer  beleidskracht (“denkkracht/verbeelding/innovatie”) nodig.  De kracht van de gemeente Meerssen ligt in haar actieve gemeenschap met haar vele verenigingen.  De burger in Meerssen betaalde de afgelopen jaren de hoogste tarieven in Limburg. De gemeente Meerssen heeft veel eigen vermogen.

De discussie rond het accommodatiebeleid heeft duidelijk gemaakt dat de tennisbeoefenaren over veel meer banen beschikken dan volgens de overkoepelende tennisbond gebruikelijk is.  Historisch is dat voor de gemeente Meerssen ook te verklaren.   Als deze situatie zich ook voordoet bij andere sporten of culturele activiteiten staan we gezamenlijk voor de opgave onze accommodaties toe te laten groeien naar de behoeften van onze gemeenschap in 2020.  Zeer waarschijnlijk zijn er nu te weinig faciliteiten voor relatief jonge sporten c.q. culturele activiteiten.

Verder weten we dat,  los van de gemeentelijke overheid, de gemeenschap Meerssen 14 religieuze monumentale gebouwen in stand wil houden, terwijl de organisatorische en financiële draagkracht van de geloofsgemeenschappen door vergrijzing en ontkerkelijking steeds verder onder druk staat.  Deze draagkracht vergroten vergt het opnieuw verankeren van deze beeldbepalende monumenten in de harten van onze inwoners cq de harten van onze verenigingen. En hiervoor is her- en medebestemming noodzakelijk.

De Stichting KCET is  er van overtuigd dat elkaars “uitdagingen” en “initiatieven” leren kennen (en leren waarderen), zichtbaar maken in een meer jaren-agenda, afstemmen binnen de regio, samen  fondsen (leren) werven, PR- in lijn brengen, afstemmen, coördineren en bundelen ons werken meer vrucht zal laten dragen.

Het tiende Cultureel Café in het Huis van Erfgoed start op zaterdag 18 augustus 2018  om 15 uur en stopt om 17 uur. Hierna bent u meer dan welkom op eigen gelegenheid verder te genieten van het Charlemagne Preuve Festijn aan de voet van de Basiliek.

Lees vorig bericht

Orgelconcerten in Meerssen

Lees volgend bericht

Gemeente omarmt fietser