Campinghouder in conflict met gemeente: voortbestaan onduidelijk

Camping de Boskant in Geulle is in conflict geraakt met de gemeente Meerssen. Het conflict heeft ertoe geleid, dat volgens de campinghouder na 60 jaar de camping dreigt om zeep te worden geholpen door “een paar rancuneuze ambtenaren, die bestuurders willens en wetens verkeerde informatie doorspelen.” Dit is te lezen op een, speciaal door de campinghouder, gemaakte website.

Website met informatie
Op de website beschrijft de campinghouder zijn ervaringen met de gemeente en het ambtelijk apparaat. Ambtenaren en wethouders worden bij naam genoemd. De campinghouder is voornemens het hele dossier te publiceren op de site.  Reden voor deze actie is de dreigende sluiting van camping de Boskant. Er zou volgens de campinghouder een besluit zijn gemaakt door het hoofd ruimte. Het besluit houdt in “dat camping de Boskant alle grond moet inleveren en de verkoop niet meer doorgaat.” aldus de gemeente in een verklaring naar de campinghouder.

Begin van alle ellende
Volgens de campinghouder is de ellende begonnen toen de burgemeester, na overleg met de hoogste politiebaas, alsnog de toen gevestigde hondenvereniging, de hand boven het hoofd hield. De gemeente was het eerst, volgens camping de Boskant, met de campinghouder eens dat de hondenvereniging enerzijds daar planologisch niet paste en anderzijds illegale activiteiten ontplooide. Bij de rechter was opeens het verhaal dat de camping daar niet thuis hoorde en de activiteiten onmiddellijk moesten stoppen. “Gelukkig was de rechter op onze hand” aldus de campinghouder.

Boos op gemeente en burgemeester
De campinghouder is vooral boos dat de gemeente hem al ruim vijf jaar aan het lijntje heeft gehouden “Doordat bestuurders maar ook een aantal ambtenaren het niet zo nauw nemen met de waarheid, afspraken niet nakomen, dan wel zo hun voorkeur hebben hoe ze vergelijkbare problemen toch anders oplossen, daarbij niet schuwen een loopje met de wet en/of beleidsregels daaromtrent te nemen.” Niet alleen de ambtenaren krijgen er van langs ook burgemeester Clermonts “burgemeester Clermonts heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt, ze heeft de situatie zwaar onderschat, en alles te lang op z’n beloop gelaten. Dit is overigens niet nieuw, de laatste 3 jaar heeft ze het altijd zo gedraaid dat ze steeds weer opnieuw buiten schot bleef.”

Privacy
Doordat op de website alles te lezen is en ook ambtenaren en wethouders bij naam worden genoemd heeft de advocaat van de gemeente de campinghouder laten weten “Het noemen van deze namen van ambtenaren en het plaatsen van een foto, vormt een inbreuk op het recht van de ambtenaren op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer en is ook in strijd met de privacywetgeving.” De campinghouder heeft de advocaat vervolgens laten weten “Uw sommatie dat betreffende namen en foto’s binnen 24 uur van de site af moeten, heb ik te harte genomen, maar het gaat niet gebeuren.”

De gemeente is gevraagd om een reactie te geven. Later meer…

Lees vorig bericht

Politie pakt verdachte inbraak kantine RVU op

Lees volgend bericht

Camping de Boskant: oppositie wil extra raadsvergadering