Camping de Boskant: oppositie wil extra raadsvergadering

Zowel oppositiepartijen Lokaal DNA en FOCUS stellen schriftelijk vragen aan het College van burgemeester en wethouders over de verontrustende berichten rondom de toekomst van camping de Boskant in Geulle. Lokaal DNA wil bij voldoende steun van andere partijen een extra raadsvergadering houden.

Extra raadsvergadering
Lokaal DNA fractielid Ummels verwijst naar verontrustende mails en de website van de camping, waarbij beschuldigingen geuit worden aan het adres van de Burgemeester, een wethouder en ambtenaren. Tevens wordt via diezelfde website vermeld dat er nog meer namen zullen volgen. Dit baart de fractie van Lokaal DNA zorgen.

Pas na het zomerreces
Fractievoorzitter van der Bijl laat aan Lokaal DNA weten dat BRUG-M stelt, het dossier Boskant pas na het zomerreces te willen bespreken omdat dan ook een nieuwe reactie van het College aan de orde zou zijn.

Toekomst en besluiten
Verder wil Ummels weten of de toekomst van de Boskant in het geding is en welke besluiten er zijn genomen door ambtelijke en bestuurlijke overleggen die plaatsgevonden hebben met de campinghouder.

Geheimhouding Collegebesluit
Naar aanleiding van  mailverkeer tussen Camping de Boskant en de Gemeente Meersen stelt ook FOCUS een aantal vragen aan het College. Zo staat in het mailverkeer dat er op 3 juli een collegebesluit is genomen. FOCUS wil weten welke collegeleden bij het overleg aanwezig waren en of er tijdens deze collegevergadering besluiten genomen zijn die betrekking hebben op Camping de Boskant. Ook wil de partij weten of er geheimhouding op het besluit ligt.

Lees vorig bericht

Campinghouder in conflict met gemeente: voortbestaan onduidelijk

Lees volgend bericht

Kijk terug: Tösje ôs gezag en gezjwege aflevering 3