Verbod watergebruik uit de Geul

Vanaf vrijdagmiddag 3 augustus mag er geen water uit de Geul gebruikt worden om te sproeien. Het verbod is door Waterschap Limburg ingesteld en geldt voor bedrijven, agrariërs, hoveniers,  gemeenten en bewoners langs de Geul. Het verbod duurt tot de waterafvoer van de Geul weer op niveau is. Met het verbod wordt verdere daling van het waterpeil in de Geul en nog meer schade aan flora en fauna voorkomen.

Achteruitgang waterkwaliteit
Het waterschap roept op om zuinig te zijn met het water. Door droogte gaat ook de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor. Daarnaast wordt er waar mogelijk minder gemaaid. Daardoor is de begroeiing in beken hoger, waardoor water ook wordt vastgehouden en door de schaduw van de planten stijgt de watertemperatuur minder snel.

Handhaving verbod
Het waterschap heeft alle vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk geïnformeerd over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Ze zullen komende tijd veel aanwezig zijn in het gebied en controles uitvoeren vanuit de lucht.

Foto: IVN Meerssen

Lees vorig bericht

Frambozen proeven uit eigen tuin en een kelder onder het maaiveld

Lees volgend bericht

Internationale Kunstpromotie Terpkerkje Urmond