Plastic soepje

Je hoeft niet naar de Atlantische Oceaan te reizen om geconfronteerd te worden met de beruchte “plastic soep”. Ook in Meerssen zijn er plekken waar plastic afval zich in het milieu ophoopt zoals hierboven te zien is in de meanderende Geul achter de Rothemermolen.
Om zwerfplastic tegen te gaan, hebben de meeste Nederlandse gemeenten zich aangesloten bij de zogenaamde statiegeldalliantie waarbij gestreefd wordt om op wegwerp flesjes maar ook blikjes statiegeld te heffen. Meerssen is niet aangesloten bij deze alliantie.

Huidig beleid
Momenteel vindt in onze gemeente huis aan huis inzameling plaats van het plastic afval, blik en drankkartons. Per duizend kilogram ontvangt de gemeente een vergoeding van het landelijk Afvalfonds die dan weer gebruikt wordt om de kosten van de inzameling en verwerking te dekken. Op die manier blijven de kosten voor de inwoners beperkt.

Statiegeldsysteem
De Statiegeldalliantie vraagt aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot drankblikjes en alle grote én kleine plastic drankflessen in Nederland.
De keuze van onze gemeente om zich niet aan te sluiten bij de alliantie is gelegen in het feit dat de inkomsten vanuit het Afvalfonds dan stoppen en zo de afvalstoffenheffing voor de burger gaat stijgen.
Toch sluit de gemeente niet helemaal uit dat ze zich gaat aansluiten bij de alliantie. Een collegevoorstel dat momenteel wordt voorbereid, houdt de mogelijkheid hiervoor open.

 

 

 

Lees vorig bericht

Kijk terug: Tösje ôs gezag en gezjwege aflevering 4

Lees volgend bericht

KVW Meerssen uitbundig afgesloten