Definitieve sluiting speeltuin Romeintje nabij

Het ziet ernaar uit dat speeltuin het Romeintje definitief dicht gaat. De gemeente en de grondeigenaar van de speeltuin hebben de afgelopen periode geen contact meer met elkaar gehad over het behoud van de speeltuin. Volgens de grondeigenaar is contact krijgen met de gemeente moeilijk. Deze uitspraak verbaast de gemeente ten zeerste. “De eigenaar van de grond heeft de contactgegevens van meerdere ambtenaren en wethouders. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is over de speeltuin vaak met de eigenaar gesproken en er is veel mailverkeer geweest”. Eerdere gesprekken met de grondeigenaar zijn in goede sfeer verlopen”, aldus de gemeente.

Sluiting zonder aankondiging
Aansluitend aan een van de gesprekken heeft de grondeigenaar zonder enige aankondiging het speelterrein gesloten, aldus de gemeente. “Nadien zijn er geen persoonlijke gesprekken meer geweest. Wel heeft mailverkeer plaatsgevonden om vooruitlopend op definitieve besluitvorming tot een tijdelijke oplossing te komen, zodat de kinderen uit Rothem vooruitlopend op definitieve besluitvorming toch konden blijven spelen. De gemeente heeft hierop geen positieve reactie ontvangen”. De grondeigenaar stelt: “wanneer de gemeente blijft volhouden in het niet opnemen van contact met hem, hij de toestellen verkoopt en dit het definitieve einde van de speeltuin is.

Bijeenkomst alternatieve locaties
Op dit moment ligt de vraagprijs voor huur of verkoop van de grond vele malen hoger dan de gemeente bereid is om te betalen. Om mogelijk alternatieve locaties in beeld te krijgen en om de mensen van Rothem mee te laten denken, organiseert Buurtnetwerk Rothem in samenwerking met de gemeente een bijeenkomst over de speelmogelijkheden in Rothem. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 augustus om 19:00 uur in gemeenschapshuis De Koel.

Lees vorig bericht

Gedeputeerden bezoeken zwembad Meerssen

Lees volgend bericht

Zomerfestival Rothem