Verenigingen en stichtingen in problemen

Meerdere verenigingen en stichtingen binnen de gemeente hebben te kampen met locatieproblemen. De problemen zijn divers: enkelen moeten binnen korte tijd hun locatie verlaten, maar hebben nog geen nieuwe ruimte. Anderen hebben helemaal geen locatie ter beschikking. Verenigingen en stichtingen hebben het tegenwoordig niet allemaal even makkelijk als het gaat om hun voortbestaan, maar als de locatie hierbij ook nog een rol gaat spelen wordt het wel heel moeilijk. Uit eigen onderzoek van Meer Vandaag, onder elf verenigingen/stichtingen, zijn er maar drie die geen problemen kennen. Eén vereniging is zelfs noodgedwongen moeten stoppen met haar activiteiten.

Goede Locatie
Het is belangrijk voor een vereniging om over een goede locatie te beschikken. De redenen die bepalen wat een goede locatie is, zijn verschillend. Een sportvereniging bijvoorbeeld heeft een sporthal nodig zodat de leden de sport kunnen uitoefenen. Een harmonie daarentegen juist een ruimte met goede akoestiek en jeugdwerk een locatie met speelvelden. Dat het soms lastig is voor een gemeente om aan al deze verschillende eisen te kunnen voldoen, blijkt wel uit de problemen die op dit moment spelen.

Diversiteit
De huidige locatieproblemen doen zich niet voor binnen één specifieke groep van verenigingen. Het is opvallend dat er een grote diversiteit heerst.
Zo zijn er “groepen” waarbij de nood hoog is:
KVW (Kindervakantiewerk Meerssen) heeft geen locatie meer. Het laatste kindervakantiewerk heeft plaatsgevonden op de locatie van het oude IvOO-gebouw aan de Proost de Beaufortstraat, maar daar moeten ze nu weg.
Lokale omroep MeerVandaag: geen locatie: de omroep zit nu nog in het oude IvOO-gebouw, maar moet voor de winter verhuisd zijn, want dat wordt het gebouw ontmanteld en is er geen water en stroom meer. Een nieuwe locatie heeft de omroep nog niet.
Bejaardenvereniging St. Martines (Geulle): zij zaten in een gratis locatie de “Kleioave”, maar moesten op last van de gemeente naar een locatie waar nu een vergoeding moeten betalen. Zij geven zelf aan “de dupe te zijn van het commercieële plan van de gemeente”.
Harmonie St. Agnes (Bunde): hebben geen geschikte locatie voor het geven van concerten en geen vaste opslagruimte voor hun instrumenten en apparatuur. De harmonie geeft wel aan dat de gesprekken met de gemeente hierover op dit moment positief verlopen.

Andere verenigingen/stichtingen
Dan zijn er nog een aantal verenigingen zoals de Heemkunde-vereniging Meerssen en Stichting SMHO waarbij de toekomst onzeker is wat het de locatie betreft. De heemkunde vereniging Meerssen geeft aan dat hun opslagruimte slecht is; daar is geen licht en stroom. Handbalvereniging MIC moet uitwijken naar de Polfermolen in valkenburg, omdat in Meerssen te weinig hal-uren beschikbaar zijn om alle teams te kunnen laten trainen. Een nadeel voor de club, want de huur in Valkenburg ligt hoger dan in Meerssen.

Geen problemen
Onder de elf ondervragingen waren de Scouting Meerssen, Stichting Ruggesteun en het IVN die wel wel tevreden zijn over hun huidige locatie en ondervinden verder geen problemen.

Mist u een vereniging of stichting die hetzelfde ondervindt? laat het ons weten via: redactie@meervandaag.nl

Meer over dit onderwerp in Meer Actueel op Meer Vandaag ieder uur te zien t/m dinsdag 21 augustus 24:00 uur

Lees vorig bericht

Zingen met Harrie Palmen

Lees volgend bericht

Wethouder Gulikers reageert op problematiek