Noem gymzaal Ulestraten de “Jo Dejongzaal”

In Ulestraten is een burgerinitiatief gestart met het doel de gymzaal de Jo Dejongzaal te noemen. Deze initiatiefnemers vragen aan de inwoners van Ulestraten in een brief te reageren naar de gemeente. In de brief wordt aangegeven: “Er bestaat in Ulestraten een groot draagvlak binnen de verenigingen en inwoners om de nieuwe naam van de gymzaal te vernoemen naar Jo Dejong. Alle verenigingen hebben daartoe in augustus gezamenlijk in een brief laten weten dat zij graag de gymzaal willen laten vernoemen naar oud-wethouder Jo Dejong. Dit draagvlak komt helaas op geen enkele wijze tot uiting door de vastgestelde werkwijze in de motie”. De initiatiefnemers zijn van mening dat de gymzaal van het dorp is en niet alleen van de school.

Motie
De initiatiefnemers spreken over een motie die op 30 mei 2018 is aangenomen waarin gevraagd wordt om een prijsvraag uit te schrijven onder de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van Basisschool de Triangel te Ulestraten voor het bedenken van een naam voor de nieuwe gymzaal, bij de opening van deze nieuwe gymzaal op feestelijke wijze deze naam te onthullen samen met de inwoners van de kern Ulestraten en de winnaar van deze prijsvraag te belonen met een leuk presentje vanuit de gemeente.

Brief aan inwoners
In de brief aan de inwoners zijn de initiatiefnemers het niet eens met de gang van zaken rondom de manier waarop de keuze van de naam van de gymzaal gemaakt wordt en roepen alle inwoners van Ulestraten op om uiterlijk vandaag 20 augustus een brief te sturen naar de griffie en het bestuurssecretariaat van de gemeente en de wethouders Heuschen, Gulikers en Volders, waarin zij vragen de gymzaal naar oud-wethouder Jo Dejong te vernoemen. Het College van B&W zal tijdens de collegevergadering van 21 augustus de definitieve naam vaststellen voor de gymzaal van Ulestraten.

Lees vorig bericht

Een bijzondere verrassing voor Hub Klein

Lees volgend bericht

Kunstenaarsgroep 4-D exposeerden in het Terpkerkje