Wethouder Heuschen en eigenaar Romeintje weer in gesprek

Tijdens een bijeenkomst afgelopen dinsdagavond van buurtnetwerk Rothem hebben wethouder Heuschen en de eigenaar van het Romeintje Rompelberg afgesproken weer met elkaar in gesprek te gaan. De gemeente wil, als de partijen prijstechnisch tot elkaar komen, de speeltuin kopen van de huidige eigenaar. Als beide partijen zich vinden in de prijs, kan speeltuin het Romeintje de poort weer openen en is de huidige eigenaar niet meer verantwoordelijk voor wat er gebeurt in de speeltuin.

Duidelijkheid verschaft
Zowel de eigenaar van het Romeintje en de wethouder hebben aan de aanwezigen duidelijkheid verschaft over de situatie rondom het speeltuintje tot nu toe. Na het beantwoorden van vragen aan bezorgde burgers kwamen beide partijen tot de slotsom om weer samen aan tafel te gaan. Het was in eerste instantie niet de bedoeling dat er over het Romeintje gesproken zou worden. De gemeente is samen met de buurtnetwerken bezig om, middels meedenkbijeenkomsten, te komen tot een nieuw op te zetten speeltuinbeleid in alle kernen.

Lees vorig bericht

Concert Basilicakoor in Synagoge

Lees volgend bericht

Enorme berg afval gedumpt