Locatieproblemen verenigingen: Lokaal DNA roept op tot actie

Oppositiepartij Lokaal DNA stelt schriftelijke vragen aan het College van B&W over de huisvestingsproblemen van diverse verenigingen/stichtingen in de gemeente. De partij refereert aan een onderzoek van Meer vandaag. De problemen doen zich niet voor binnen één specifieke groep maar hebben betrekking op een grote diversiteit, aldus de partij. Verder kan het zo zijn dat er mogelijk nog meer verenigingen/stichtingen binnen afzienbare tijd met een locatieprobleem zullen worden geconfronteerd, aldus Lokaal DNA.

Problematiek bekend?
De partij vraagt het college of deze problematiek bij haar bekend is en welke acties er op dit moment voor de betreffende verenigingen worden ondernomen. Daarnaast wil de partij weten of de acute huisvestingsproblemen tijdig opgelost zullen zijn. Lokaal DNA wil ook weten of verenigingen/stichtingen die ten gevolge van deze locatieproblematiek nadelige financiële gevolgen ondervinden op enigerlei wijze door de gemeente worden gecompenseerd.

IvOO gebouw en Gansbeek
Lokaal DNA vraagt  aan het College of het IvOO-gebouw aan de Proost de Beaufortstraat een oplossing kan bieden, of is sloop een zekerheid wat het College betreft. Ook stellen steeds meer burgers de partij vragen over de toekomst van het schoolgebouw aan de Gansbeek. “Het is geen publiek geheim dat uw college hier graag parkeerplaatsen wil realiseren om de markt autoluw(er) te maken. Is dit gebouw in uw ogen daardoor zeker geen alternatief voor huisvesting van verenigingen?”, aldus Lokaal DNA.

Verzoek aan het College
De oppositiepartij verzoekt het College om zelf een inventarisatie uit te voeren onder de diverse verenigingen en stichtingen om zowel voor de Raad als het College inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op het gebied van huisvesting van  verenigingen en stichtingen.

Lees vorig bericht

Bewegen op muziek

Lees volgend bericht

Open dag Bijenpaviljoen Vaeshartelt Maastricht