Extra raadsvergadering Boskant: nog geen toenadering

Maandagavond was het moment dat de ingelaste raadsvergadering over het conflict tussen de gemeente en camping De Boskant in Brommelen. Lokaal DNA was initiatiefnemer en wist de raad nog tijdens het zomerreces bij elkaar te brengen onder toeziend oog van zo ’n 60 belangstellenden.

Imagoschade
Bjorn Molling van Lokaal DNA had het in zijn betoog over imagoschade van de gemeente en werd daarin gesteund door FOCUS die het conflict als een bedreiging ziet voor het toerisme van Meerssen. Beide partijen zijn het er over eens dat er snel iets moet gebeuren om het conflict op te lossen.Op dit moment vinden er geen gesprekken plaats tussen de gemeente en de eigenaar van de camping. De gemeente stelt als voorwaarde dat eerst de website offline moet waarin ambtenaren door de campingeigenaar worden geschoffeerd. De oppositie is van mening dat er hoe dan ook op zeer korte termijn overleg moet plaatsvinden om het imago van Meerssen te herstellen.

“focus!”
Ook coalitiepartij BRUG-M liet duidelijk blijken niet blij te zijn over de manier waarop jarenlang dit dossier sluimert. Volgens de partij is er geblunderd met de toeristenbelasting met een wijzende vinger richting oud-wethouders. Gerrit van der Bijl gebruikte termen zoals “alles is vroeger aan elkaar geknoopt”. Hij had ook een goed advies voor de raad: focus op één onderdeel, in dit geval de erfpacht, laat de verplichting van een businessplan vallen en heb het voorlopig niet over toeristenbelasting en eventuele illegale bouwsels. Dit voorstel maakt deel uit van een motie die door de partij is ingediend en met 10 stemmen voor en 4 tegen is aangenomen.

Kort geding
De coalitie gaat met het college mee in de voorwaarde die het stelt dat eerst de website uit de lucht moet alvorens weer gepraat en onderhandelt kan worden. De gemeente is ondertussen een juridische procedure gestart tegen degenen die de website in het leven hebben geroepen en op 6 september vindt het kort geding hierover plaats.

Extra raadsvergadering over camping de Boskant

 

 

Lees vorig bericht

Open dag bij Fysiotherapie Bunde

Lees volgend bericht

Naam “Jo Dejongzaal” van de baan