Naam “Jo Dejongzaal” van de baan

Een emotioneel betoog van raadslid Bjorn Hendriks van oppositiepartij FOCUS heeft er niet voor gezorgd dat de nieuwe gymzaal in Ulestraten de “Jo Dejongzaal” gaat heette. Het voorstel dat Hendriks wilde indienen is naar een stevig debat ingetrokken omdat andere partijen het voorstel sterk ontraden.

Prijsvraag
Enkele maanden eerder was het Björn Hendriks zelf die middels een prijsvraag had aangedrongen om de jeugd uit Ulestraten een naam voor de nieuwe gymzaal te laten kiezen. Dit voorstel werd toen unaniem aangenomen. Nu wilde hij alsnog dat er een vierde naam aan werd toegevoegd, namelijk de Jo Dejongzaal. Dit naar aanleiding van een een burgerinitiatief in Ulestraten met het doel de gymzaal de Jo Dejongzaal te noemen. Hendriks maakte zelf ook deel uit van een vertrouwenscommissie die uiteindelijk de definitieve naam beslissen.

Not done
Het voorstel stuitte op veel verzet van de verantwoordelijk wethouder Jan Gulikers. Hij vond de handelswijze van Hendriks “not done”. Hendriks had namelijk hierover al contact gezocht met de familie van wijlen Jo Dejong.
Vervolgens wilde Hendriks openheid van zaken geven over datgene dat zich had afgespeeld in de vertrouwenscommissie. Burgemeester Clermonts wees hem op de geheimhouding en deed een moreel appél op het raadslid om niets naar buiten te brengen. Na enig aandringen van de burgemeester gaf hij hier gehoor aan.

Emotioneel betoog
Ondanks het emotionele betoog van raadslid Hendriks, waren coalitiepartijen CDA, het Origineel en BRUG-M niet te spreken over de handelswijze van het raadslid. Hij besloot daarom dan ook om de motie niet in stemming te laten brengen.

Lees vorig bericht

Extra raadsvergadering Boskant: nog geen toenadering

Lees volgend bericht

Workshop Bloemschikken