Meer/Actueel 9-9-2018: Onderzoekresultaten rapport Berenschot bekend- Maatschappelijke stages afgeschaft – Onderzoek naar dakpannen