Reactie politieke partijen op onderzoeksrapport

Afgelopen week is een rapport naar buiten gekomen. In dit rapport staat het haalbaarheidsonderzoek vermeld dat gedaan is naar de toekomst en zelfstandigheid van de gemeente Meerssen. De hoogte punten van dit rapport zijn in eerdere berichtgeving al genoemd. De politieke partijen reageren op dit rapport. 

Eens & intern overleg
In grote lijnen zijn de partijen Lokaal DNA, FOCUS en KIJK!!! het eens met het rapport en kunnen zich er in vinden. De overige 3 partijen BRUG-M, CDA en Het Origineel willen op dit moment hier nog geen uitspraak over doen. Zij willen alledrie eerst intern overleggen over de inhoud van het rapport.

Eye-opener
Het rapport wordt door de oppositie gezien als een eye-opener. De oplossing om als regiegemeente verder te gaan wordt gezien als een goede optie. Lokaal DNA, FOCUS, KIJK!!! en CDA willen graag een zelfstandige gemeente en dat kan op deze manier alsnog bereikt worden. Wel wilt partij KIJK!!! nog meer onderzoek doen voordat ze akkoord gaan met Maastricht als partner.

Lees vorig bericht

Meer Bekeken: honderd jaar SV Meerssen

Lees volgend bericht

Meer/Actueel 9-9-2018: Onderzoekresultaten rapport Berenschot bekend- Maatschappelijke stages afgeschaft – Onderzoek naar dakpannen