Krapte bij politie: veiligheid nog steeds gegarandeerd

Ondanks het landelijk tekort aan agenten, is de veiligheid in onze gemeente nog niet in het gedrang. De korpschef van de basiseenheid Heuvelland waar onze gemeente onder valt, kan door verschuiving van personeel en prioritering van taken zorgen voor de continuïteit van onder andere de inzet van de drie Meerssense wijkagenten.

Twee dagen per week
Momenteel zijn er minimaal twee dagen per week wijkagenten inzetbaar in de kernen.
De discussie over de verdeling van politiepersoneel over stad en platteland is al geruime tijd onderwerp van discussie. Er is al enige tijd discussie of het huidige rekenmodel wel toereikend is om tot een goede uitkomst van die verdeling te komen.

CAO onderhandelingen
De politie is al sinds enkele weken aan het staken en actie aan het voeren voor een betere CAO. Door een hogere werkdruk kunnen agenten onvoldoende instaan voor de veiligheid. Ook de pensioenleeftijd moet volgens de agenten omlaag. Vrijdag 14 september zijn de politievakbonden, het ministerie van Justitie en Veiligheid en korpschef na maanden onderhandelen eens geworden over een nieuwe politie-cao

Lees vorig bericht

Meer/Actueel 16-9-2018: De wereld opschonen in één dag – Ontmoetingsplek in brand gestoken – Antikraak

Lees volgend bericht

Achtste Klimomloop Ulestraten