Marsna Paper nieuwe eigenaar gebouwen en grond Meerssen Papier

Door het passeren van de koopakte is de familie Pijsel eigenaar geworden van de gebouwen en gronden van Meerssen papier. Meerssen papier werd in april 2015 door de familie Pijsel, uit een faillissement gekocht en ging verder onder de naam Marsna Paper B.V. De gebouwen en gronden bleven eigendom van de provincie Limburg.

Geen staatssteun
Oorspronkelijk zou de verkoopakte afgelopen zomer passeren maar de Provincie wenste meer zekerheid te krijgen over de vraag of er geen sprake zou zijn van staatssteun. In opdracht van de Provincie is een externe deskundige tot de conclusie gekomen dat de verkoop voor € 1,00 en de provinciale bijdrage in de achterstallige noodzakelijke onderhoudskosten geen staatssteun is.

Perspectief succesvolle toekomst
Sinds de doorstart in april 2015 is Marsna Paper erin geslaagd om 2015, 2016 en 2017 winstgevend af te sluiten en perspectief te bieden voor een succesvolle toekomst. Het bedrijf biedt momenteel werk aan 50 medewerkers. Met de provincie heeft Marsna Paper afgesproken haar medewerking te verlenen aan een toekomstig landschaps- en natuurontwikkelingsproject, mits dit de bedrijfsvoering niet in de weg staat.

Filtropa
De familie Pijsel runt tevens de firma Filtropa, fabrikant van papieren koffiefilters in Maastricht, die haar producten naar vele landen in Europa, de Verenigde Staten en het Verre Oosten exporteert. Het ligt in de bedoeling dat Meerssen Papier het filterpapier voor de koffiefilters van Filtropa op termijn gaat produceren, waardoor beide bedrijven nog nauwer zullen gaan samenwerken.

Lees vorig bericht

Maurice Nijsten gehuldigd in Beek

Lees volgend bericht

Stijging aantal passagiers en vracht MAA