Is verkoop Marsna Paper oneerlijke concurrentie?

Zoals eerder vermeld op onze website werd Rolf Pijsel deze week eigenaar van papierfabriek Marsna Paper. Hij kocht de grond en de gebouwen voor het symbolische bedrag van 1 euro van de provincie. Ook kreeg hij een bedrag van ruim 4,3 miljoen euro om het achterstallig onderhoud aan te pakken en de brandveiligheid te verbeteren.

Europese commissie
Naar nu blijkt hebben echter een aantal bedrijven een klacht  ingediend bij de Europese Commissie tegen deze verkoop. Papierfabriek Schut uit Heelsum maakte al in een vroeg stadium bezwaar tegen deze constructie en verweet de provincie van oneerlijke concurrentie. Mocht de verkoop doorgaan dan kondigde het bedrijf aan verdere stappen te gaan ondernemen.

Collectief aansprakelijk
Ook de Volkspartij Limburg vindt de verkoop onverantwoord. Zij geven aan dat het provinciebestuur collectief aansprakelijk kan worden gesteld als de klacht gegrond blijkt te zijn. Zij pleitte er dan ook voor om de verkoop uit te stellen tot na een besluit van de Europese Commissie. Het provinciebestuur daarentegen vindt dat er volgens de regels is gehandeld en baseert zich op een extern advies.

Lees vorig bericht

Workshop

Lees volgend bericht

Kinderboekenweek 2018 feestelijke kindermiddag