Aanleg gronddammen in Waterval gestart

Met een bezoek van wethouder Paul Sanders van de gemeente Meerssen en Josette Van Wersch, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, zijn officieel de werkzaamheden gestart voor het aanleggen van gronddammen in het stroomgebied van de Watervalderbeek. De werkzaamheden duren naar verwachting vier tot zes weken.

Aanleg als noodmaatregel
De aanleiding voor het aanleggen van de dammen is de wateroverlast van de afgelopen jaren in Meerssen, waarbij het centrum onder water liep na hevige regenval. De vier tijdelijke gronddammen  worden  als noodmaatregel  aangelegd tegen eventuele wateroverlast.  Daarnaast wordt ook nog een tijdelijke dam aangelegd die bestaat uit bigbags. In totaal zijn deze maatregelen goed voor het tegenhouden van 6000 m3 water tijdens een hevige neerslagperiode.

Passende oplossing
Josette van Wersch, van het Waterschap Limburg: “Hopelijk verzachten deze maatregelen de komende periode de overlast die ons mogelijk nog te wachten staat in Limburg. We willen als waterschap zo snel mogelijk de al geplande structurele maatregelen realiseren, maar kunnen geen ijzer met handen breken. Met deze tijdelijke maatregel hopen we een passende oplossing te bieden en mogelijke overlast in de nabije toekomst een klein beetje minder te maken, tot we met de definitieve maatregelen aan de slag kunnen. Immers: elke druppel telt!”

Wethouder Sanders:  “Meerssen is een van de zes gebiedspilots binnen het actieprogramma ‘Water in Balans’ van het waterschap. We zetten nu een eerste stap met enkele tijdelijke (nood)maatregelen in de hoop dat deze de overlast al wat verminderen. In de komende tijd gaan we samen verder met de uitwerking van de structurele maatregelen. Zo gaan we met elkaar naar water in balans!”

Aanleg gronddammen bij Waterval

Lees vorig bericht

Het is weer tijd voor de bietenoogst

Lees volgend bericht

Bewoonster verjaagt inbreker