Meer/Actueel 30-09-2018: winkelleegstand blijft toenemen – Misleidend agendapunt – debat over MOP