Misleidend agendapunt over Proosdij

Het laatste agendapunt van de raadsvergadering van donderdag 27 september zorgde tijdens de raadsvergadering voor boosheid bij de oppositie. Op de agenda van de gemeenteraad stond een onderwerp “centrumplan markt Meerssen” dit laatste onderwerp zou in beslotenheid besproken worden. Naarmate de raadsvergadering vorderde bleek dit onderwerp niet te gaan over het centrumplan maar over de Proosdij en de raadzaal.

Agendapunt misleidend
Het bleek al snel dat de titel van dit agendapunt de lading niet geheel dekte.
Volgens welingelichte bronnen zou er namelijk alleen informatie, over de Proosdij en raadzaal in het bijzonder, met de raadsleden worden uitgewisseld. Dit tot ongenoegen van Roger Thijssen van oppositiepartij Focus “Wij storen ons enorm aan de titel, we vinden die zeer misleidend”. De oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus wilden dat dit agendapunt in het openbaar werd behandeld en verwezen naar de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen van de coalitie, waarin openheid en transparantie is beloofd. De coalitiepartijen stemden echter wel in om het agendapunt in de beslotenheid te behandelen. Gerrit van der Bijl van coalitiepartij BRUG-M “wij weten nog niet wat ons vertelt gaat worden, de wethouder heeft hierom gevraagd”. Refererend aan het besloten agendapunt.

Wel of niet openbaar
Gezien het late tijdstip werd de behandeling alsnog uitgesteld naar maandag
1 oktober. De vergadering start dan besloten, als de politieke partijen dan toch nog besluiten de vergadering openbaar te maken, dan wordt de beraadslaging openbaar. De oppositiepartijen FOCUS en Lokaal DNA hebben aangegeven niet deel te nemen aan een besloten vergadering.

Lees vorig bericht

Spectaculaire finale Miljoenenjacht zorgt voor nieuwe Miljonair in Meerssen

Lees volgend bericht

Judoclub Bunde viert 60 jarig bestaan