Jubilarissen Rothems Harmonie gehuldigd

Tijdens de familiedag afgelopen zaterdag heeft Rothem’s harmonie vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Het betreft Lambert Bischoff 70 jaar lid,  Wim Heinrichs 50 jaar lid, Tini Winkens-Jacobs 50 jaar lid en  Els Kempen 50 jaar lid.  De jubilarissen kregen naast de Bondsspeld en een oorkonde ook bloemen en een serenade door de harmonie. De acht kleinkinderen van Lambert Bischoff brachten voor opa een serenade. Na de receptie was het tijd voor feest en lekkere hapjes.

Foto’s: Rob Creemers

Familiedag en huldiging jubilarissen Rothems Harmonie

Lees vorig bericht

Begroting gepresenteerd: verlaging van OZB en hondenbelasting

Lees volgend bericht

Twee Porsches in loods aangetroffen