Kerst-Inn voor 50-plussers in Rothem

Zaterdag 8 december a.s. wordt voor de zevende achtereenvolgende maal de Kerst-Inn voor 50-plussers in Rothem georganiseerd. Deze vindt wederom plaats in gemeenschapshuis De Koel.  Specifieke doelgroep van deze activiteit zijn de 50-plussers, die allemaal van harte welkom zijn bij deze winteractiviteit.

Onder 50-plussers wordt verstaan alle (oud-)inwoners van Rothem, Weert, Mariënwaard. Dat geldt evenzeer voor andere mensen, die in het verleden en/of heden op enigerlei wijze een band hebben opgebouwd met onze (oud-) inwoners van onze gemeenschap, onze verenigingen en andere geledingen in onze kern.

Met de organisatie van deze activiteit wordt het “levendig” houden van onze kern Rothem, het behoud van de leefbaarheid en identiteit van Rothem en het in stand houden van onze onderlinge binding nagestreefd. Op deze wijze trachten wij onze inwoners te betrekken bij dit Kerstevenement.

De aanvang van deze Kerstactiviteit is gepland vanaf 13:00 uur die dag. Vanaf dat tijdstip tot 14:00 uur worden alle bezoekers met koffie of thee en vlaai ontvangen.

Het Kerstcomité is momenteel hard aan het werk een aantrekkelijk, smakelijk en gevarieerd programma samen te stellen. Tijdens het programma is voldoende ruimte om te dansen of gezellig bij te kletsen. De Koel zal voor deze middag weer in gezellige kerstsfeer worden aangekleed en uiteraard zullen onze gasten door onze medewerkers worden voorzien van smakelijke hapjes. Ook zullen enkele vrijwilligers, die jarenlang zorg hebben gedragen voor de organisatie van deze Kerstmiddag in het zonnetje worden gezet. Muzikant Con Gerards, de vertolker van vele Gouwe Ouwe Muzieknummers, zorgt voor de muzikale omlijsting van deze Kerst-Inn.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma en de entreeprijs. Deze zal om en nabij de 7,50 euro liggen. Voor de voorverkoop van toegangskaarten en vragen kunt u terecht bij: Hay Dolmans  Heideweg 15a Rothem 06-21835486

Het Kerstcomité spreekt de hoop uit dat vele 50-plussers op zaterdag 8 december a.s. de weg naar deze sfeervolle Kerst-Inn zullen vinden en hun betrokkenheid bij het Rothemse gemeenschapsleven zullen tonen.

Lees vorig bericht

Woonwagenbewoners protesteren tegen gemeente

Lees volgend bericht

Schuilkelder kazematten opengesteld