Gemeente gaat zelf geluidsmetingen uitvoeren

De gemeenteraad wil dat de gemeente zelf geluidsmetingen gaat doen om de lawaaioverlast van Maastricht Aachen Airport in kaart te brengen. De raad wil niet wachten op een meetnetwerk dat door de Provincie en andere belanghebbenden gerealiseerd gaat worden.

Motie
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond kwam BRUG-M met een motie om meetpunten te realiseren binnen de gemeente die moeten gaan registreren hoe het gesteld is met de geluidsbelasting door opstijgende en landende vliegtuigen. Daarnaast is het de bedoeling dat deze gegevens openbaar toegankelijk worden en via internet door iedereen ingezien kunnen worden.

Wethouder
Hoewel wethouder Paul Sanders het initiatief toejuicht deed hij toch een verwoede poging om de raad ervan te overtuigen dat het beter is om aan te sluiten bij een meetsysteem dat binnenkort wordt opgezet door onder andere de bewoners van aangrenzende gemeenten. Dit systeem zou dan universeel gebruikt kunnen worden, dus ook door Meerssen.
De raad wilde daar echter niet op wachten en stemde unaniem in met de motie zodat de gemeente nu zelf de metingen zal moeten gaan verrichten. De verwachte kosten variëren tussen de 3000 en 14000 euro.

Lees vorig bericht

Vrijwilligers gezocht voor ondersteuning activiteiten bij de Kollekamp

Lees volgend bericht

Griepprik bij huisartsen Swerts en Stuurman