Unicef bridgedrive in Bunde

Zondag 25 november 2018 landelijke Unicef bridgedrive in De Auw Kerk in Bunde. Het programma ziet er als volgt uit. Ontvangst met koffie en vlaai 12.30 uur. Aanvang bridgedrive 13.00 uur . Prijsuitreiking omstreeks  17.00 uur met 1 gratis consumptie. Schema is  24 spellen. Kosten  € 30,- per paar, Per paar dragen we  € 20,- af aan Unicef.

De opbrengst van de Hartentroef voor UNICEF 2018 bridgedrive gaat naar de onderwijsprogramma’s van Unicef.

Meldt U voor 21 november aan bij Wil Pernot: pernot381@kpnmail.nl . Theo Reijnen: reijnen.gerrits@kpnmail.nl . Met opgave van uw naam adres en e-mailgegevens.  De naam van uw partner. Inschrijfgeld overmaken naar rek.nr. NL56INGB0005665752 t.n.v UNICEF.

Lees vorig bericht

Meer/Actueel 28-10-2018: Auto rijdt in op terras; de ravage is groot – Meersssenaar beste patissiere – Griezelen in Ulestraten

Lees volgend bericht

Drielandentrein nog niet naar Luik