Cultureel Café in Ontmoet Anna

Wat staat Stichting  Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme te doen? De gemeente Meerssen ziet jaarlijks miljoenen mensen per auto, trein, vliegtuig, boot, motor, fiets of te voet haar grondgebied passeren op weg naar school, werk, winkel, zorgverlener, vrije tijd of vakantie.  Deze miljoenen zijn ook nog koopkrachtig. Deze kans benutten om onze Tradities, Verenigingen en Monumenten in stand te  houden vergt inwoners die de “verborgen schatten” van onze kernen kennen,  weten te waarderen en durven te promoten. Hierna kunnen initiatiefnemers  deze  bezoekersstromen  met een aantrekkelijk aanbod  proberen te verleiden tot een korte tussenstop in één van onze kernen of buitengebieden.

Een gedeelte van onze schatten wordt door initiatieven binnen onze kernen al jaren voor het voetlicht gebracht. Denk aan initiatieven van verenigingen, winkeliers en horeca tot  fiets- en wandelroutes, exposities, evenementen, concerten,  jubilea, festivals, optochten, vieringen, jaarmarkten, etc.

De gemeente Meerssen heeft 7 jaar geleden besloten haar “verborgen schatten” meer gezamenlijk in de schijnwerpers te gaan zetten.  Om deze “schijnwerper “ te realiseren is begin 2012 de werkgroep Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme na een oproep bemenst met 15 inwoners. Zij hebben  vier jaar lang het project “Meerssen in de ban van ….” georganiseerd. Najaar 2015 waren de kartrekkers van het eerste uur toe aan na- en opvolging en was het tijd om de pioniersfase af te sluiten.  Toen is het initiatief  genomen de werkgroep om te vormen tot de Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme (KCET) en nieuw bloed te gaan werven.  Doel is nog steeds het in standhouden van Kunst, Cultuur, Erfgoed door het vergroten van het “Toerisme” en zo het maatschappelijk en economisch draagvlak voor onze “verborgen” schatten te vergroten.

De Stichting KCET en de gemeente Meerssen heeft de afgelopen twee jaren via een Cultureel Café initiatiefnemers met elkaar in contact proberen te brengen. Het doel was en is  meer en eerder zicht krijgen op de culturele jaaragenda. De initiatiefnemer kan dan makkelijker gebruik maken of samenwerken met andere initiatieven. Zo ontstaan synergie, nieuwe mogelijkheden, meer draagvlak en meer rendement. Ook wordt helder welke “verborgen schatten” nieuwe initiatieven verdienen en kansrijker benut kunnen worden.

De Stichting Kunst, Cultuur, Erfgoed en Toerisme (KCET) organiseert voor iedereen met ideeën of plannen voor 2019, 2020 of 2021 een netwerkborrel op Vrijdag 9 november  2018  aanvang 16.00 uur; einde  18.00 uur in conferentielocatie Ontmoet Anna in Station Meerssen.

Doel van het Cultuurcafé op 9 november 2018 is om met elkaar in gesprek te komen over elkaars ideeën, dromen, plannen en initiatieven. Bent u 9 november verhinderd? Kom dan naar het volgende Cultureel Café op vrijdagmiddag 11 januari  2019.  Vragen?  Aanmelden?  Mail naar  jos.kester@home.nl

Lees vorig bericht

IVN Jeugdgroep gemeente Meerssen kristallen kweken

Lees volgend bericht

Gezocht: voorzitter/bestuurslid MOS