Gezocht: voorzitter/bestuurslid MOS

Vereniging MOS (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking) stimuleert internationale solidariteit van Meerssenaren met mensen in ontwikkelingslanden. MOS ondersteunt particuliere en gemeenschappelijke initiatieven die bijdragen aan een duurzame wereld met minder armoede en meer kansen voor iedereen.

Het bestuur van MOS zoekt een nieuwe voorzitter en een bestuurslid voor de portefeuille communicatie/social media.

De taken van de voorzitter zijn:
uitzetten van strategie en in de gaten houden van de grote lijnen
onderhouden en uitbouwen van relevante netwerken en relaties in Meerssen en daarbuiten
voorzitten van bestuursvergaderingen en overleggen
coördinatie van activiteiten

De taken van het bestuurslid communicatie/social media zijn de opzet en organisatie van verschillende communicatie uitingen, zoals website, Facebook, nieuwsbrief.

Deze onbezoldigde functies in een klein, betrokken team, zijn vooral aantrekkelijk voor mensen met belangstelling voor wereldwijde samenwerking op lokale schaal, en kleinschalige ontwikkelingsprojecten gericht op het tot bloei brengen van mensen met een zwakkere uitgangspositie. Tijdsbesteding is variabel en mede afhankelijk van eigen inbreng en mogelijkheden.

Meer informatie over MOS is te vinden op www.mosmeerssen.nl of Facebook https://www.facebook.com/MOSMeerssen U kunt ook contact opnemen via MOSsecretariaat@gmail.com, of met vertrekkend voorzitter Marleen Cremers 06 – 295 795 31.

Lees vorig bericht

Cultureel Café in Ontmoet Anna

Lees volgend bericht

Demonstratie vliegtuigoverlast