Gemeente zoekt nieuwe speelplek in Rothem

Nu de onderhandelingen tussen de gemeente en de eigenaar van het Romeintje nergens toegeleid hebben gaat de gemeente, samen met de bestaande speeltuinwerkgroep uit Rothem, op zoek naar een nieuwe speelplek. Dit staat in een brief van het College van burgemeester en wethouders, gericht aan de gemeenteraad.

Laatste gesprek
In de brief staat dat er op 29 oktober het laatste gesprek heeft plaatsgevonden. In het gesprek zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot het speeltuintje (aankoop van het gehele terrein, aankoop van een gedeelte van het terrein, huur of erfpacht van het terrein) aan de orde gekomen. De uitkomst van het gesprek was dat er tussen de eigenaar en de gemeente geen overeenkomst tot stand is gekomen over de mogelijkheid tot het open houden van speeltuin het Romeintje.

Aankoop terrein geen optie
Het college laat verder weten “Aankoop van het gehele terrein waarop het speeltuintje is gelegen is geen reële optie voor de gemeente daar er geen geschikte bestemming voor het gehele terrein voorhanden is”.
De huurprijs, die de eigenaar voorstelde, lag te ver van wat de gemeente voorstelde.

Lees vorig bericht

Demonstratie vliegtuigoverlast

Lees volgend bericht

Uitgelicht: Dakpannen, begroting en standplaatsen woonwagenbewoners