Gemeentebegroting: tekort van half miljoen

Door minder inkomsten van het Rijk en geld dat gereserveerd is voor onderhoud van wegen dient de begroting 2019-2022 te worden aangepast. Voor het College van burgemeester en wethouders is dit een tegenvaller. Aan De Limburger geeft wethouder Gulikers aan in iedergeval niet te willen tornen aan de verlaging van de OZB.

Minder geld van het rijk
De gemeente gaat € 328.651,-. minder ontvangen van het Rijk. Daarnaast wordt per jaar 190.000 euro gestort in het onderhoudsfonds wegen. De provincie heeft in een overleg met wethouder Gulikers hierop aangedrongen. Beide tegenvallers zorgen voor een negatief saldo van deze en daaropvolgende begrotingen. Er moet een gat gedicht worden van ongeveer een half miljoen euro.

Schrappen vacatures
Om te voorkomen dat een negatief saldo voor de begroting ontstaat stelt het College onder andere voor om vacatures bij de gemeente niet in te vullen, maar te schrappen. De financiële ruimte die dan ontstaat wordt mede benut om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting, aldus het College. Daarnaast zullen er nog gelden elders gevonden dienen te worden om de begroting sluitend te krijgen.

Begrotingsvergadering donderdag
Aanstaande donderdag vindt de begrotingsvergadering in de Stip plaats. De vergadering begint om 09:00 uur. De belangrijkste punten kunt u volgen via onze website.

Lees vorig bericht

Senioren Vereniging Meerssen bestaat 40 jaar

Lees volgend bericht

Bijen schreeuwen om imkers