Ondernemingsraad gemeente luidt de noodklok

De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Meerssen luidt de noodklok in een brief gericht aan de gemeenteraad. Zij doen een dringend beroep op alle raadsleden om geen verdere bezuinigingen door te voeren op het ambtelijk apparaat. De gemeente moet € 328.651 euro extra bezuinigingen, omdat er minder geld vanuit het rijk is binnengekomen. Daarom moet het college van burgemeester en wethouders ergens anders het geld vandaan halen. Op dit moment ligt het voorstel om extra capaciteit voor het ambtenaren apparaat niet door te voeren. Een vacaturestop.

Reguliere werkzaamheden in het gedrang
In de brief die de OR aan de gemeenteraad heeft geschreven staat het volgende: “Tijdens de aanstaande begrotingsvergadering zullen keuzes gemaakt moeten worden om op meerjarentermijn tot een sluitende begroting te komen. Wij vragen u de ambtelijke organisatie bij deze keuzes te ontzien, omdat verdere bezuinigingen op capaciteit ten koste zullen gaan van de toch al beperkte veerkracht van de organisatie. Dit heeft mogelijk verdere toename van uitval tot gevolg waardoor ook de uitvoering van reguliere werkzaamheden in het gedrang kan komen.”

Zwaar onder druk
Volgens de OR wordt binnenkort ook een beslissing genomen over de toekomst van de gemeente. Hierin zijn volgens het onderzoeksbureau Berenschot twee mogelijkheden. De eerste optie is een regie-gemeente voeren met Maastricht; de tweede optie is fors investeren in de doorontwikkeling en versterking van de huidige gemeentelijke organisatie. “Beide beslissingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de ambtelijke organisatie. Een nu al te kleine organisatie die zwaar onder druk is komen te staan als gevolg van onder andere: het alsmaar uitbreidende takenpakket, extra werkzaamheden om invulling te geven aan politieke ambities, bezuinigingen en het hoge ziekteverzuim”, Aldus de OR in een brief aan de gemeenteraad.

 

Lees vorig bericht

Kijk terug Uitgelicht: Maastricht Aachen Airport & Borstkanker

Lees volgend bericht

Politie ontdekt hennepplantage in Geulle