Bekijk het blog over de begrotingsvergadering terug

Lees hier het blog van de begrotingsvergadering terug. Meer over de begrotingsvergadering komende zondag in Meer Actueel en via onze website.

20:00 – De begrotingsvergadering is geëindigd. De begroting is aangenomen. De partijen Lokaal DNA en Focus stemde tegen de begroting, de overige partijen voor.


De moties over het Romeintje, het schrappen van 20 parkeerplaatsen op St Agnesplein en de Dementie vriendelijke gemeente zijn aangenomen. De rest van de voorstellen in dit Blog zijn afgewezen.


19:20 – Wethouder Heusschen reageert op de motie over speeltuin het Romeintje. Heusschen geeft aan al vier keer op gesprek te zijn geweest. “U gaat mij nu voor een 5e keer terug sturen. U vraagt aan mij om terug te gaan naar een ondernemer die naar mij en de gemeente de deur heeft dichtgegooid.” Aldus de wethouder.


18:50 – Motie van afkeuring tegen inhoud begroting

De twee oppositiepartijen Lokaal DNA en Focus dienen een motie van afkeuring in tegen de inhoud van de begroting. Hiermee spreken ze hun ongenoegen uit over de voorgestelde begroting.


17:22 – Opmerkelijk voorstel: uitvoering verkiezingsbeloftes 2018

Thijssen geeft aan dat er weinig verkiezingsbeloftes zijn nagekomen. Daarom dient oppositiepartij Focus een voorstel (motie) in om deze alsnog na te komen. Hij doelt hierbij op beloftes als: 30 procent ozb-verlaging, afschaffen hondenbelasting en parkeerbelasting.

Remco Vertommen van coalitiepartij het Origineel is niet zo blij met het voorstel “een beetje humor mag wel, maar het mag niet een carnavaleske vertoning worden.” Aarts van het CDA gaf ook al meteen aan de motie niet te steunen.


17:12 – We zijn nog steeds bezig aan de tweede termijn.

16:12 – We beginnen aan de tweede termijn.

De eerste termijn is voorbij. Iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen op de begroting. Nu begint de tweede termijn.

15:10 – Afschaffen 20 parkeerplekken St. Agnesplein te vroeg

Wethouder Volders geeft aan het amendement m.b.t. het afschaffen van 20 extra parkeerplaatsen in Bunde te vroeg is. Het zou volgens de wethouder een initiatef van ondernemers en omwonende zijn. Volders wil dit op een later moment bekijken, pas na realisatie plan St. Agnesplein.


Verlaging van OZB

Gulikers geeft aan dat hij door de verlaging van de OZB aan de burgers laat zien dat hij de OZB niet als sluitpost gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. De verhoging van de OZB van niet woningen past in het gelijktrekken van de OZB met gemeentes van gelijke grote.


14:15 – Wethouder Gulikers over voorstel van 4 naar 2 wethouders

Wethouder Gulikers vraagt zich af of dit voorstel nu als grap bedoeld is, maar gaat er toch serieus op in. Gulikers geeft aan dat als twee wethouders hun ontslag krijgen dan zullen zij de komende twee jaar wachtgeld krijgen. De enige manier om hierop te besparen is als men van het wachtgeld afziet. Gulikers ontraad het voorstel.


Nieuw voorstel voor behoud speeltuin het Romeintje

Er komt een nieuw voorstel van oppositiepartij Lokaal DNA en coalitiepartij het Origineel om toch nog een keer te proberen om er uit te komen met de eigenaar van het Romeintje. In het voorstel willen de partijen het college van burgemeester en wethouders de ruimte geven om “als laatste poging- om te komen tot een tijdelijk huur- of gebruiksovereenkomst met de eigenaar van ‘t Romeintje maar dan inclusief de financiële afwikkeling voor de overname van de op het einde van de overeenkomst dan aanwezige speeltoestellen en inclusief de afdekking van de aansprakelijkheden in deze periode binnen een budget dat door het College redelijk wordt geacht”. Het voorstel moet wel nog door de gemeenteraad worden aangenomen.”


13:40 – We gaan weer verder met de begrotingsvergadering. De wethouders beginnen aan hun eerste termijn.


12:37 – De eerste termijn van alle partijen is nu geweest. Remco Vertommen van het Origineel heeft een record verbroken, hij deed zijn verhaal in 5 minuten, terwijl andere partijen hier ruim de tijd voor namen. De vergadering is nu geschorst tot 13:30 uur.


Twee wethouders eruit

Roger Thijssen van oppositiepartij Focus is met een voorstel gekomen om de bezuinigingen op de ambtelijk organisatie niet te laten doorgaan. De motie kreeg de naam “2 wethouders eruit en het ambtelijk apparaat op aanvaardbaar peil houden”. Thijssen onderbouwt dit door “immers als je te weinig ambtenaren hebt om het beleid uit te voeren, zijn 2 wethouders overbodig, want de luxe van 4 wethouders zullen sowieso de komende jaren flink drukken op de begroting.”

Lees hier meer over de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie.


Dementievriendelijke gemeente

Agnes Jonkhout van coalitiepartij CDA heeft doormiddel van een motie het college van B&W opgeroepen om in 2019 met een actieplan te komen om onze gemeente dementievriendelijk te maken. Volgens het CDA zijn er steeds meer jongere mensen die door dementie zijn getroffen. Het CDA is van mening dat er in de openbare ruimten nog veel kansen liggen om het leven voor deze medeburgers aangenamer te maken. Ook is er volgens Jonkhout geen locatie voor kleinschalig wonen.


11:15 – Schrappen 20 extra parkeerplaatsen op het St. Agnesplein Bunde

Coalitiepartij BRUG-M komt met een amendement (een wijziging op een besluit) om 20 extra paarkplaatsen op het Agnesplein in Bunde te schrappen. In 2016 is dit besluit genomen om op het Agnesplein die extra parkeerplaatsen te realiseren. De partij wil dit besluit ongedaan maken. Het amendement moet wel nog worden aangenomen.


10:50 – De begroting gaat nu op dit moment besproken worden in de vergadering. Iedere partij krijgt 15 minuten de tijd om iets te vinden van de voorgestelde begroting van het college van B&W. BRUG-M mag beginnen met de eerste termijn.


10:45 – Berap is vastgesteld en aangenomen. Alleen Lokaal DNA stemde tegen


10:30 – Schorsing op aanvraag van Gerrit van der Bijl (BRUG-M)

Dit om de beide moties en opvatting wethouder Heuschen bij elkaar te brengen rondom speelgelegenheid, waaronder het Romeintje, in Rothem. De moties worden tijdelijk ingetrokken en wordt er in de pauze van de vergadering verder gepraat om de moties en opvatting wethouder bij elkaar te krijgen.


10:06 – Het origineel dient een motie in om een speelparkje te ontwikkelen bij de flatten aan de Eburonenstraat, het zogeheten Eburonenparkje. Dit kan gerealiseerd worden tijdens het aanpakkken van de Klinkenberg Zuid. Deze werkzaamheden starten in het voorjaar 2019.

09:45 – Reactie verantwoordelijk wethouder Heusschen op voorstel Lokaal DNA inzake het Romeintje

Wethouder Heusschen reageert op het voorstel van Lokaal DNA “we hebben hier te doen met een ondernemer en als je onderhandeld met een ondernemer moet je elkaar tegemoet komen”. Meer wil de wethouder hierover niet zeggen. De wethouder heeft de eigenaar laten weten dat de deur voor wat haar betreft altijd openstaat. Maar wel volgens de voorwaarde die de gemeente heeft gesteld. De wethouder doelt hier op het geld dat zij bereidt zijn om te betalen voor het Romeintje. Het gaat niet alleen om huur maar ook het afsluiten van een ongevallenverzekering op kosten van de gemeente. Heusschen geeft aan dat de eisen die de eigenaar stelt steeds meer wordt. Ze raad de motie in grote lijnen af.


09:24 – Lokaal DNA komt met een motie voor behoud van speeltuin het Romeintje

In het voorstel van Hay Dolmans, van Lokaal DNA, roept de partij het college van burgemeester en wethouders op spoedig opnieuw in overleg te treden met de eigenaar, de werkgroep speeltuinbeheer en het buurtnetwerk in Rothem. Het voorstel is om een overeenkomst op te stellen tussen de gemeente en de eigenaar ingaande 1 januari 2019. Daarvoor wordt een bedrag voorgesteld van € 6500,- huur per jaar. Dit is ook het bedrag dat de eigenaar heeft gevraagd aan de gemeente.


09:10 – De partijen zijn begonnen met hun eerste termijn in de berap

Via de berap (bestuursrapportage) worden per programma afwijkingen vermeld op de doelstellingen, de voortgang van budgetten, het investeringsprogramma en kredieten. Ook is de berap een rapportage van de afgelopen periode.

09:00 – De begrotingsvergadering is begonnen


 

Lees vorig bericht

Samenwerkingsovereenkomst wateroverlast ondertekend

Lees volgend bericht

Samenwerkingsovereenkomst Water in Balans ondertekend