Samenwerkingsovereenkomst wateroverlast ondertekend

In het kader van Water in Balans is afgelopen woensdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om wateroverlast in de gemeente Meerssen aan te pakken. De ondertekening door wethouder Sanders vond in het gemeentehuis plaats. De overige partijen tekende donderdagmiddag in Amstenrade de overeenkomst.

Acht organisaties slaan de handen ineen
De gemeente Meerssen gaat samen met het Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer en Waterleidingmaatschappij Limburg een combinatie van maatregelen nemen om wateroverlast tegen te gaan. Zo wordt er een begin gemaakt met het afkoppelen van het regenwater van wegen en daken van het rioleringssysteem. Bij de Herkenberg komt een nieuwe waterbuffer en in het buitengebied worden maatregelen getroffen om het water bij regen beter in de bodem vast te houden. Inwoners kunnen aangeven of zij gezamenlijk schotten willen aanschaffen om het water buiten de deur te houden.

Negen miljoen euro
De gemeenteraad heeft tot 2023 een bedrag van negen miljoen euro in de begroting beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project Water in Balans.

Meer over dit onderwerp is te zien in Meer Actueel van aanstaande zondag

Lees vorig bericht

Limburgs Sinterklaasjournaal te zien via Meer Vandaag

Lees volgend bericht

Bekijk het blog over de begrotingsvergadering terug