Meerssen heeft achterstand huisvesting statushouders

De gemeente Meerssen moet voor het einde van dit jaar nog 17 statushouders huisvesten. Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Provincie Limburg.

Taakstelling
Limburg heeft voor 2018 een taakstelling van het Rijk om 1576 statushouders te huisvesten. Meerssen moet hiervan 28 asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesting aanbieden. Dit is voor de gemeente een moeilijke opgave, gezien het feit dat Meerssen relatief weinig sociale huurwoningen telt.

Achterstand heel Limburg
Verder blijkt uit de cijfers dat 8 van de 33 Limburgse gemeenten nog niet eens de helft van de taakstelling van 2018 hebben gehaald. Er moeten voor het einde van dit jaar daarom nog 523 mensen gehuisvest worden. Limburg is daarmee op een na de provincie met de meeste achterstand.

Boete
Alle 33 Limburgse gemeenten zullen voor 1 januari 2019 aan de taakstelling moeten voldoen. Mocht dit niet lukken dan kan zowel de Provincie als het Rijk een boete aan de gemeente opleggen

Lees vorig bericht

Caecilia activiteiten harmonie St. Caecilia Geulle

Lees volgend bericht

Leer oude hoogstamfruitbomen snoeien in Meerssen