Minister geeft verkeerde info start en landingsbaan MAA

Dit stelt de Alliantie tegen Uitbreiding MAA in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief stelt de Alliantie dat de minister van infrastructuur en waterstaat verkeerde informatie verstrekt aan de Tweede Kamer over de lengte van de start- en landingsbaan van MAA.

250 meter beton
De lengte van de start en landingsbaan is 2500 meter. In 2003 is aan de zuidzijde van de baan over een lengte van 250 meter beton gestort. In 2004 is door de Raad van State uitgesproken dat die 250 meter niet behoren bij de start en landingsbaan en ook niet als stopway gebruikt mag worden, aldus de Alliantie.

Niet handhaven
Volgens de Aliantie is in 2017 al duidelijk dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend is met de uitspraak van de raad van state. Dat blijkt uit het feit dat er niet handhavend opgetreden gaat worden wanneer  het betonnen deel aan de zuidkant van de start en landingsbaan gebruikt gaat worden. De Alliantie vindt het onbegrijpelijk dat er niet handhavend wordt opgetreden.

Veiligheid in het geding
Het gebruik van de 250 meter is volgens de Alliantie een probleem. “ Omdat de veiligheid in het geding is. Dichtbevolkte woonkernen liggen vlakbij rondom de startbaan. ln deze kwetsbare situatie zijn handhaving, een goede stopway en een juiste baanlengte noodzakelijk. Die zijn er niet. Nu is er voor een vliegtuig ‘en panne’ een provisorische veiligheid: een hek, een grasveld met een huis en daarna de helling omlaag van de Kruisberg. Daaronder liggen reeds de huizen van Meerssen”. “De onveiligheid en de beperkte ruimte bij MAA vragen om feitelijke en juridische zorgvuldigheid. Die ontbreekt nu “ aldus de Alliantie.

Lees vorig bericht

Sinterklaas bezoekt de weekmarkt

Lees volgend bericht

Informatiebijeenkomst