Breng jeugdzorg terug bij de provincie

In opdracht van de aangenomen motie jeugdzorg, heeft wethouder Heusschen een brief aan Minister de Jonge, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. In deze brief verzoekt Heusschen, namens de gemeenteraad, de verantwoordelijk van de jeugdzorg te heroverwegen en deze weer terug te brengen bij de provincie.

Doelen niet gehaald
De motie jeugdzorg, ingediend door alle partijen tijdens de begrotingsvergadering, is 8 november unaniem aangenomen. De gemeenteraad constateert in de motie dat de overdracht in 2015 van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten niet heeft geleid tot het behalen van de destijds geformuleerde doelen.

Oproep aan alle Limburgse gemeenteraden
Ook heeft wethouder Heusschen de motie ingebracht tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG). De VLG laat wethouder Heusschen weten dat het niet gebruikelijk is om tijdens de algemene ledenvergadering gezamenlijke standpunten te bepalen over inhoudelijke beleidsonderwerpen. Een afschrift van de motie is daarna via de VLG verzonden aan alle Limburgse gemeenteraden met de oproep om een motie van gelijke strekking aan te nemen.

Lees vorig bericht

Politie pakt foutparkeerders hard aan

Lees volgend bericht

Op stap in het Beneden-Geuldal