Ambtenaren: ‘een onhoudbare situatie en een onmogelijke opdracht’

Eerder deze maand kwam de ondernemingsraad (OR) van de gemeentelijke ambtenaren al in het nieuws. De noodklok wordt geluid omdat het zo niet verder kan. Het ambtenarenapparaat werkt al geruime tijd onder grote druk en kampt met een hoog ziekteverzuim.

Spreekrecht
Om dat signaal dat eerder middels een brief is afgegeven, kracht bij te zetten, vroeg de voorzitter van de OR, Peter Evers, tijdens beide raadsadviesvergaderingen het woord. Een nogal uitzonderlijk verzoek omdat het spreekrecht waar hij gebruik van maakte eigenlijk bedoeld is voor burgers van onze gemeente. In zijn betoog vroeg Evers wederom aandacht voor de zorgwekkende toestand waarin het ambtelijk apparaat nu verkeert. Evers spreekt van “een onhoudbare situatie en een onmogelijke opdracht”.

Gezondheid
Evers riep alle aanwezigen op om tijdens de behandeling van het raadsvoorstel dat handelt over hoe de gemeente in de toekomst verder moet, rekening te houden met het welzijn van zijn collega’s. Hij is bang dat de gezondheid van de ambtenaren er onder gaat lijden als bijvoorbeeld de bezuiniging van meer dan 3 ton op vacatures doorgevoerd wordt. Zijn vrees is dat het huidige ziekteverzuim van bijna 10 procent dan nog verder zal oplopen.

Applaus
Tijdens beide vergaderingen was de publieke tribune vrijwel volledig bezet met ambtenaren. Ze lieten van zich horen door het betoog van hun collega af te sluiten met een applaus. Ze zullen moeten wachten op meer duidelijkheid tot de laatste raadsvergadering van dit jaar die gehouden wordt op 13 december.

 

Lees vorig bericht

Scouting Geulle brengt het vredeslicht

Lees volgend bericht

Regiegemeente, fusie of zelfstandigheid: FOCUS start een enquete