Principeakkoord realisatie zorgwoningen Rothemermolen

Het College van B&W heeft op 26 november besloten om medewerking te verlenen aan de realisatie van een woonzorgvoorziening in het rijksmonument de Rothemermolen,  De molen staat al verschillende jaren leeg.

Verzoek om medewerking
In opdracht van de huidige eigenaar van het complex, Habenu van de Kreeke  werd er een principeverzoek ingediend waarin medewerking werd gevraagd om een woon-zorgcomplex voor zorgbehoevende senioren mogelijk te maken. Het is de bedoeling om een gemengd aanbod te realiseren met gedeeltelijk zelfstandige zorgappartementen en appartementen met 24 uur zorg vooral gericht op ouderen met dementie.

Plannen woon-zorg complex
In het monumentale gedeelte zijn 2 zorgappartementen, 5 zorgkamers, een centrale woonkamer en een keuken voorzien. Bij het molengedeelte is een horecavoorziening gepland. Aan de overkant van de Geultak is het plan om  een nieuw paviljoen te bouwen, dat dienst kan doen als vergaderlocatie. De nieuwbouw zal bestaan uit een drietal gebouwen met 19 zorgkamers voor kortdurend verblijf en 4 zorgappartementen met 2 slaapkamers.

Voorwaarden
Het college heeft bij haar principebesluit een aantal voorwaarden gesteld. Zo dient o.a. de karakteristieke landschappelijke setting behouden te blijven en dienen vastomlijnde afspraken gemaakt te worden om te voorkomen dat er aanvullende kosten voor de gemeente ontstaan. Deze voorwaarden zullen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Lees vorig bericht

Politie zoekt getuigen aanrijding fietser

Lees volgend bericht

Dievengilde actief in de Nicolaus de Reimsstraat