Waterschap rekent op extra geld regering voor wateroverlast

Waterschap Limburg rekent erop dat er vanuit de regering extra geld komt voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in Meerssen. Na de aandacht die er van de Minister zelf al is geweest, is dinsdag een motie met een ruime meerderheid aangenomen waarin Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) de regering verzoekt oog te hebben voor concrete waterprojecten rondom en in Meerssen om zo schade voor bewoners en ondernemers te verlichten.

Extra financiering
Voor de jaren 2019 en 2020 komt er vanuit de regering twee keer tien miljoen euro beschikbaar voor klimaatadaptatie en het voorkomen van schade daarvan. Dat geld krijgt verschillende bestemmingen. Vijf projecten in Nederland met een hoge urgentie, kunnen gezamenlijk rekenen op circa tien miljoen euro. Begin 2019 bepaalt de regering of Meerssen inderdaad op extra financiering kan rekenen.

Meerssen bij de vijf projecten
Waterschap Limburg rekent erop dat Meerssen bij deze vijf projecten zit. Dijkgraaf Patrick van der Broeck is blij met de landelijke aandacht voor Meerssen: “Minister Van Nieuwenhuizen verdient zeker waardering voor haar inzet, zeker wanneer je beseft dat we van nul euro voor klimaatadaptatie in het regeerakkoord nu op driehonderd miljoen in het bestuursakkoord staan. En met haar persoonlijke bezoek aan Meerssen heeft ze laten zien dat ze de problemen daar serieus neemt. Nu moeten we doorpakken.”

Lees vorig bericht

MTB-routeborden verdwenen uit natuurgebied

Lees volgend bericht

Jongeren denken mee over armoedebeleid