De Ketel viert eerste lustrum

Deze week is het precies vijf jaar geleden dat Ontmoetingspunt de Ketel haar deuren voor het eerst opende. Het ontmoetingspunt is een laagdrempelige inloopvoorziening voor een ieder die behoefte heeft aan gezelligheid. Verschillende instanties, zoals politie en Traject houden er tegenwoordig spreekuur en wekelijks worden er taallessen gegeven aan anderstaligen.

Café West
Het voormalige café West was jarenlang een doorn in het oog voor omwonenden. Het pand lag al jaren leeg en was sterk verwaarloosd. De eigenaar (Wonen Meerssen) wilde het pand in eerste instantie samen met omliggende panden slopen, maar zag hier uiteindelijk vanaf. Buurtnetwerk Meerssen-West wilde het café graag omtoveren tot een ontmoetingsplek voor Meerssen-West. Wonen Meerssen zag wel wat in deze plannen en besloot het pand aan de vrijwilligers in bruikleen te geven.

Kwartiermaker
De gemeente ging op zoek naar een kwartiermaker die het project ‘de Ketel’ wilde begeleiden. Ed Kemmerling, oud-medewerker van Traject en mede-oprichter van de Buurtbrök in Maastricht werd aangesteld. Samen met Nicole Ramakers, Ingrid Meijers en Ton Scheepers ging Kemmerling aan de slag. Met een oude caravan ging hij op zoek naar vrijwilligers. Samen  met de gevonden vrijwilligers werd het oude verwaarloosde café in enkele maanden verbouwd tot een sfeervolle woonkamer.

Navolging in andere kernen
Na ruim een jaar besloot Kemmerling dat de Ketel op eigen benen kon staan en hij klaar was met het project ‘De Ketel’. Hij droeg de leiding over aan aan Nicole Ramakers. Sinds die tijd is de ontmoetingsplek uitgegroeid tot een plek voor iedereen, een plek voor mensen die (soms) eenzaam zijn en een beetje gezelligheid zoeken. Het project heeft inmiddels navolging gekregen in alle andere dorpskernen van Meerssen, zoals  ‘t Zaelke, de Kollenkamp, de Koel en de Huppel.

Festiviteiten
Op donderdag 13 december is er van 14 tot 19 uur een multi culti preuverie, waarbij iedereen van harte welkom is. Op vrijdag 14 december worden alle (oud)vrijwiligers in het zonnetje gezet.

 

Lees vorig bericht

Te Voet naar Banneux

Lees volgend bericht

Meer Kerst: intocht kerstman, Kerst Inn Rothem & Santa’s Run