Vierde publieksbijeenkomst wateroverlast Meerssen

Afgelopen maandag is er een inloopbijeenkomst in de Stip gehouden over de stand van zaken in de aanpak van de wateroverlast. Belangstellenden zijn geïnformeerd over de voortgang van het project Water in Balans. Tijdens de publieksbijeenkomst waren onder andere voorbeelden te zien van maatregelen die de inwoner zelf kan treffen. Welk soort schotten kan men gebruiken. Wat is afkoppelen van het regenwater riool eigenlijk en hoe gaat dat. Wethouder Sanders hield een inleidend praatje.

Vierde publieksbijeenkomst wateroverlast

Lees vorig bericht

Bedrijfskantine gemeentehuis voorlopig vergaderlocatie gemeenteraad

Lees volgend bericht

Te Voet naar Banneux