Veel verenigingen en ondernemers passeren de revue