Jaarvergadering Zijactief Moorveld

We nodigen jullie van harte uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering op dinsdag 5 februari 2019 om 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Kollekamp.

Na de opening zal Dhr. Jo van Es van een korte presentatie houden over Logeerhuis en Dagcentrum “Ut Zunneke” Bunde. Aansluitend zal de inhoud van “het Kistje 2018” worden overhandigd. Daarna volgen de gebruikelijke agendapunten van de jaarvergadering, de bestuursverkiezing, de toelichting op het voorjaarsprogramma en de huldiging van de jubilarissen.

In de pauze is er gelegenheid tot het betalen van de contributie over het jaar 2019. Deze bedraagt € 27,50 per jaar. De contributie kan ook per bank overgemaakt worden op rekeningnummer NL34 RBRB 0959 3109 91 ten name van ZijActief Moorveld. Aansluitend zal Voedings- en Gewichtsconsulente Mevrouw Miriam Bruls een presentatie houden over gewichtsbeheersing.

Lees vorig bericht

Kinder Zitting CV de Kuutebieters

Lees volgend bericht

ZijActief Moorveld filmavond ZijActief Limburg